ÅRSMØTE 14.03.18


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.Februar til evasofie@hotmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Sist endret 11.02.2018 19:57.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #78